Cara Atur 4 – Saham Yang Perlu Dijual

Cara atur Jadual Saham 3RUDS untuk mendapatkan saham-saham yang dah hasilkan SELL SIGNAL dan PERLU DIJUAL SEGERA!

Langkah untuk sort jadual saham:

  1. Klik 1 kali (1x) pada kolum "Status"
  2. Klik 2 kali (2x) pada kolum "SELL!!!"
  3. Selesai

Sila perhatikan pada saham yang hanya ada ikon BOM MERAH (SELL!!!) di bawah kolum "SELL!!!". Saham-saham tersebut merupakan saham yang telah hasilkan SELL SIGNAL dan perlu dijual SEGERA.

Contoh: